Stredná škola v Španielsku

Študenti sú obvykle umiestňovaní do verejných stredných škôl medzi domácich a to zvyčajne do posledného ročníka povinnej školskej dochádzky tzv. 4 E.S.O., alebo do prvého či druhého ročníka "gymnázia" tzv. Bachillerato. V prípade záujmu existuje aj možnosť súkromnej školy. Školský systém tu funguje trochu inak ako v Čechách a na Slovensku. Ročník 4 E.S.O. približne korešponduje s naším 2. a 3. (v prípade 5 ročného gymnázia) a 1. Bachillerato s 3. a 4. Z toho dôvodu je vhodné poradiť sa o tomto umiestnení aj so svojou kmeňovou školou. Veľkou výhodou je uznávanie dosiahnutého vzdelania a tak po návrate z pobytu, môžeš pokračovať bez problémov ďalej.

Ako to funguje ?

Študenti E.S.O. majú ročne 10 - 12 predmetov. Ich rozvrh je fixný a možnosť voľby predmetov je značne obmedzená. V priebehu Bachillerata študenti obvykle absolvujú deväť predmetov a vyberať môžu z piatich základných okruhov štúdia t.j. technológie, umenie, humanitné, sociálne a prírodné vedy. Z deväť predmetov sú štyri až päť spoločných a povinných pre všetkých študentov. Zostávajúce hodiny si študent vyberie sám z ponuky v rámci špecializácie, ktorú si zvolil.

My odporúčame zvoliť si tú špecializáciu, ktorá má najbližšie k predmetom vyučovaných doma. Táto špecializácia je väčšinou zameraná na prírodne vedy. Po návrate domov, budeš musieť urobiť komisionálne skúšky z predmetov, ktoré si nemal v Španielsku. Tieto predmety zvyknú byť slovenčina/čeština, história, geografia.. Uznávanie predmetov má na starosti tvoja kmeňová škola. Z našich skúsenosti sa ti budú všetci snažiť pomôcť a ty budeš môcť pokračovať doma ďalej v ročníku.

Študent by mal spĺňať vekovú podmienku 15 - 18 rokov a byť študentom strednej školy v ČR/SR. Ďalej je požadovaná aspoň základná znalosť španielskeho jazyka. Záujemca o program, musí byť ochotný prispôsobiť sa inej kultúre, pravidlám školy ako aj hostiteľskej rodine a aktívne sa zapájať do diania v jeho okolí.

Prvý deň už študent pozná svoju školu a tak sa tam dostaví sám, alebo v doprovode rodiny. Vyučovanie začína od 8:00/8:30 do 14:30/15:00. Jedna vyučovacia hodina trvá 60 minút a v polovici dňa je veľká 30 minútová prestávka na desiatu. Dochádzka študenta bude kontrolovaná školou a len koordinátor bude môcť študenta z vyučovania ospravedlniť. Školský rok je rozdelený na 3 trimestre. Na konci každého trimestra študent obdrží vysvedčenie. Známkovanie v Španielsku je 0-10 s tým, že 10 je najlepšia známka. Študent potrebuje mať z každého testu minimálne známku 5, aby bol úspešný. V druhom prípade bude test opakovať.

Štúdium na miestnej strednej škole je výborná príležitosť ako sa zaradiť do miestneho života a nájsť si nových kamarátov medzi rovesníkmi. Každý by si mal uvedomiť, že iná mentalita domácich, iný školský systém ako aj nové prostredie, môžu spôsobovať zo začiatku ťažkosti. My ale vieme, že každý sa časom prispôsobí a nakoniec zistí, že to zvláda na výbornú. 


"Väčšina španielskych učiteľov má kamarátsky prístup ku svojim žiakom. Taktiež sa snažia vždy pomáhať a cenia si ak je študent aktívny a pýta sa veľa. Častokrát berú ohľad na neľahkú situáciu s porozumením jazyka zahraničnými študentmi a tak sa nie je čoho báť. Dôležité je nebáť sa a komunikovať."

Dávid Tomečko