Každý úspech je definovaný tvrdou prácou a cieľmi. My sa chceme vyvíjať a rásť ďalej. Z toho dôvodu máme krátkodobé aj dlhodobé ciele. Teraz vám predstavíme náš Projekt 2025. Ten zastrešuje celý náš plán ako posunúť nás a naše služby na ďalšiu úroveň. V roku 2025 plánujeme rebranding značky, nový web, ponúknuť viac miest v rámci Španielska, vyšperkovať naše pobyty a mnoho ďalšieho...

  • Znova prezentovať naše pobyty v Španielsku na všetkých španielskych bilingválnych gymnáziách. Ak by si chcel prezentáciu aj na tvojej škole, napíš nám a my sa posnažíme to vybaviť. Veľkou pomocou je aj to, ak povieš o nás svojmu učiteľovi a ukážeš naše stránky. Veríme, že toto je jedna z ciest ako informovať študentov o ich možnostiach.
  • Rozšíriť naše pôsobisko v Španielsku a ponúknuť vám niekoľko ďalších miest k pobytu. Chceme sa rozšíriť do menších miest v okolí Málagy a aj do tých väčších v Andalúzií či celom Španielsku. Aké sú naše favoriti? Sevilla, Madrid a Salamanca.
  • Rozšíriť náš tím o niekoľko ďalších ľudí, ktorí nám pomôžu s rastom, v komunikácií s klientom či hľadaní nových príležitostí. Taktiež hľadáme aj nových koordinátorov v Španielsku.
  • Posunúť naše spolupráce na ďalšiu úroveň a vytvoriť zázemie pre nové. Jazykové školy na Slovensku a v Česku, gymnázia a stredné školy, firmy v oblasti vzdelávania či štátne agentúry a úrady. Sme otvorení každej príležitosti, ktorá povedie k zlepšeniu kvality pobytov, služieb a zjednodušenie ich cesty k Vám, študentom.

Naše spolupráce

Amaya Cal Linares, agregada Educación de la Embajada de España en la República Checa.

Joaquín Támara Espot, agregado Educación de la Embajada de España en Eslovaquia.

Španielska ambasáda v Česku a na SLovensku

Od školského roku 2022/23 pripravujeme pod záštitou ambasád pre českých a slovenských študentov niekoľko zaujímavých akcií. Stali sme sa sponzormi jednej z najväčších a najstarších súťaží organizovaných španielskym veľvyslanectvom v Česku. XV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA je súťaž do ktorej sa môžu zapojiť všetky stredné školy s vyučovaním španielčiny. Na Slovensku to je súťaž XV OLIMPIADA MATEMÁTICA XVII CONCURSO DE REDACCIÓN DE GARCILASO DE LA VEGA Pre výhercov sme pripravili s naším partnerom, jazykovou školou Cervantes, 6 jazykových pobytov na týždeň v Málage. Ďalej sme pripravili prezentácie a besedy na školách, aby sme šírili povedomie o študijných možnostiach v Španielsku a samozrejme posunuli naše skúsenosti zo života a štúdia v tejto slnečnej krajine. S touto spoluprácou pokračujeme aj v ďalšom školskom roku !

prezentácie na stredných školách

Ísť rovno medzi študentov a predstaviť im túto možnosť štúdia v zahraničí je úžasná príležitosť pre školákov ako aj pre školy. Podľa nás by mala každá dobrá škola podporiť svojich študentov a predstaviť im všetky možnosti ktoré majú. V konečnom dôsledku je to veľký prínos aj pre školy, pretože študenti prinesú nové skúsenosti naspäť a zvýšia tak úroveň svojej triedy a školy. 

Aktuálne (v šk. roku 2023/24) prebieha naša 2. TOUR DE ŠPANIELSKE BILINGVÁLNE GYMNÁZIA po Česku a Slovensku. Gymnázia, kde sme už mali možnosť prezentovať sú v Novom Meste nad Váhom, Košiciach, Trstenej, Ostrave Olomouci, Prahe, Plzni a Brne. Na našej TOUR budeme ďalej pokračovať do Bratislavy, Žiliny, Nitry, Banskej Bystrice. Budeme sa tešiť na naše stretnutie!

POdpora nadaných
študentov

V roku 2023 sa nám podarilo podporiť hneď niekoľko výnimočných žiakov a žiačky španielskeho jazyka v rámci spolupráce so španielskymi veľvyslanectvami. To nám dalo príležitosť nahliadnuť bližšie do sveta stredoškolských študentov a zistili sme, že častokrát ich veľká snaha byť najlepší nie je dostatočne ocenená. Správna motivácia a podpora pri dosiahnutí ich cieľov je predsa veľmi dôležitá vec! Ako ich vieme podporiť my ? Tí najlepší z najlepších sa môžu dostať na týždenný jazykový pobyt priamo do ŠpanielskaV roku 2024 sme sa rozhodli navýšiť počet žiakov, ktorých podporíme. Okrem 6 cien pre súťaže spojené s veľvyslanectvami sme ponúkli ďalšie 3 pre výhercov celoštátnej Olympiády v španielčine!

overovanie kvality

Naše cesty do španielska

Každý jeden rok cestuje hlavný koordinátor Dávid do Španielska a to v septembri a februári. To sú dátumy, kedy väčšinou prichádzajú nový študenti na pobyt. Počas týchto ciest má za úlohu overiť všetky procesy, ktoré prebiehajú v Španielsku (výber rodín a škôl, dokumentácia..). Ďalším jeho krokom je prehĺbenie spolupráce so školami. V neposlednom rade, spoznať sa s novými študentmi a v rámci balíčka PLUS ich zobrať na výlety, ukázať mesto a pracovať na mentoringu. Vďaka týmto cestám, má stále presnú predstavu o celom priebehu a naše procesy stále rastú na kvalite.

naše miľníky

výzva roku 2022

Na začiatok školského roka 2022/23 sa nám prihlásilo na študijný pobyt až 10 študentov a v lete 7 na jazykový pobyt. Spomíname na naše začiatky, keď sme mali 1 až 4 študentov na jeden školský rok. Tu sami vidíme ako sa posúvame a rastieme. Táto výzva roku 2022 znamená nájsť nové kvalitné hostiteľské rodiny a kontaktovať nové stredné školy, či nastaviť spoluprácu s jazykovou školou Cervantes. Taktiež sme vytvorili nový balíček PLUS. Neustále pracujeme na tom, aby sme vám priniesli tú najlepšiu službu a zachovali si individuálny prístup ku každému jednému študentovi.

Efektívne a digitálne

Tak ako každý, aj my sme začínali s jedným papierom, perom a slovom. Vývoj človek nezastaví a so zvyšujúcim záujmom a počtom študentov, rástol význam robiť veci efektívne a moderne. V roku 2022 sme vytvorili túto prehľadnú a výstižnú webstránku, zjednotili všetky dokumenty a dali sme vám k ním jednoduchý a digitálny prístup. Práve digitalizácia procesov a ich zjednodušenie je cesta, ktorou sme sa vydali. Chceme s vami komunikovať transparentne, priamo, vecne a efektívne. Od začiatku až po koniec vybavovania pobytov máme možnosť online komunikácie a práce v online prostredí na Google Disku. Novinkou je možnosť bezpečného a overeného digitálneho podpisovania zmlúv prostredníctvom Signi.com. Taktiež sme na všetkých sociálnych sieťach cez ktoré s nami môžete komunikovať. Na všetky správy odpovedáme vždy do 24 hodín. 

POďakovanie

V prvom rade chcem poďakovať naším spolupracovníkom a hostiteľským rodinám, ktorí vidia v tomto projekte niečo viac a dávajú do toho svoju silu a čas. Taktiež vďačíme aj všetkým vám, ktorí do nás vkladáte dôveru a dávate nám motiváciu sa stále zlepšovať a posúvať. To čo začalo ako experiment a hobby, prerástlo do niečoho väčšieho a teraz môžeme pomáhať a meniť životy študentom španielčiny z celého Slovenska a Česka.