Střední škola ve Španělsku

Studenti jsou obvykle umísťováni do veřejných středních škol mezi domácí a to obvykle do posledního ročníku povinné školní docházky tzv.. 4 E.S.O., nebo do prvního či druhého ročníku "gymnázia" Bachillerato. V případě zájmu existuje i možnost soukromé školy. Školní systém zde funguje trochu jinak než v Čechách a na Slovensku. Ročník 4 E.S.O. přibližně koresponduje s naším 2. a 3. (v případě 5 letého gymnázia) a 1. Bachillerato s 3. a 4. Z toho důvodu je vhodné poradit se o tomto umístění i se svou kmenovou školou. Velkou výhodou je uznávání dosaženého vzdělání a tak po návratu z pobytu můžeš pokračovat bez problémů dále.

Jak to funguje?

Studenti E.S.O. mají ročně 10 – 12 předmětů. Jejich rozvrh je fixní a možnost volby předmětů je značně omezená. Během Bachillerata studenti obvykle absolvují devět předmětů a vybírat mohou z pěti základních okruhů studia t.j. technologie, umění, humanitní, sociální a přírodní vědy. Z devět předmětů jsou čtyři až pět společných a povinných pro všechny studenty. Zbývající hodiny si student vybere sám z nabídky v rámci specializace, kterou si zvolil.
My doporučujeme zvolit tu specializaci, která má nejblíže předmětům vyučovaných doma. Tato specializace je většinou zaměřena na přírodní vědy. Po návratu domů, budeš muset udělat komisionální zkoušky z předmětů, které jsi neměl ve Španělsku. Tyto předměty zvyknou být slovenština/čeština, historie, geografie. Uznávání předmětů má na starosti tvoje kmenová škola. Z našich zkušeností se ti budou všichni snažit pomoci a ty budeš moct pokračovat doma dál v ročníku.

Student by měl splňovat věkovou podmínku 15 – 18 let a být studentem střední školy v ČR/SR. Dále je požadována alespoň základní znalost španělského jazyka. Zájemce o program, musí být ochoten přizpůsobit se jiné kultuře, pravidlům školy i hostitelské rodině a aktivně se zapojovat do dění v jeho okolí.

První den už student zná svoji školu a tak se tam dostaví sám, nebo v doprovodu rodiny. Vyučování začíná od 8:00/8:30 do 14:30/15:00. Jedna vyučovací hodina trvá 60 minut a v polovině dne je velká 30 minutová přestávka na svačinu. Docházka studenta bude kontrolována školou a jen koordinátor bude moci studenta z vyučování ospravedlnit. Školní rok je rozdělen na 3 trimestre. Na konci každého trimestru student obdrží vysvědčení. Známkování ve Španělsku je 0-10 s tím, že 10 je nejlepší známka. Student potřebuje mít z každého testu minimálně známku 5, aby byl úspěšný. V druhém případě bude test opakovat.

Studium na místní střední škole je výborná příležitost jak se zařadit do místního života a najít si nové kamarády mezi vrstevníky. Každý by si měl uvědomit, že jiná mentalita domácích, jiný školní systém i nové prostředí mohou způsobovat zpočátku potíže. My ale víme, že každý se časem přizpůsobí a nakonec zjistí, že to zvládá na výbornou.


"Většina španělských učitelů má kamarádský přístup ke svým žákům. Také se snaží vždy pomáhat a cení si je-li student aktivní a ptá se hodně. Častokrát berou ohled na nelehkou situaci s porozuměním jazyka zahraničními studenty a tak se není čeho bát. Důležité je nebát se a komunikovat."

Dávid Tomečko